Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2019

6259 8c50 400
Reposted fromsoftboi softboi viacountingme countingme
7316 6fcc 400
5525 00ce 400
8792 e9b3 400
Reposted fromsoftboi softboi viaexistential existential
Są tematy o których lepiej się milczy obok siebie, niż rozmawia na odległość. 
— Wiadomości nigdy nie wysłane
Reposted fromegzystencja egzystencja viasmutnazupa smutnazupa

June 25 2019

Saint Cirq Lapopie, France.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaindietronica indietronica
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos vialottibluebell lottibluebell
Czasem jakiś gest, czyjeś słowo, pytanie albo to, co przed chwilą przeczytaliśmy, zobaczyliśmy czy usłyszeliśmy, przypomina nam, że jest tam w środku coś, co uwiera, co sprawia, że nie czujemy się kompletni, pełnowartościowi.
https://www.anywhere.pl/914/basta-czyli-kiedy-powiem-sobie-dosc/?fbclid=IwAR30FIic9ILWBzgYPtpsAG9ZvRgSMPhAXfAQn6N19zHzDII2yRf6Hbb6Jsc
9761 b9b6 400
3577 ead6 400
Reposted fromkix kix viawishyouwerehere wishyouwerehere
7832 2c4a 400
Reposted fromnyaako nyaako viawishyouwerehere wishyouwerehere
4303 b7de 400
Reposted fromsoftboi softboi viawishyouwerehere wishyouwerehere
1698 bfb0 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaarrives arrives

June 24 2019

1698 bfb0 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaarrives arrives

June 12 2019

0364 f8e4 400
Reposted fromhagis hagis vialottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl