Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2019

1698 bfb0 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaarrives arrives

June 12 2019

0364 f8e4 400
Reposted fromhagis hagis vialottibluebell lottibluebell
4609 595c 400
Reposted fromEtnigos Etnigos vialottibluebell lottibluebell
7109 1188 400
Reposted fromkarahippie karahippie vialottibluebell lottibluebell
1868 2a43 400
Reposted fromcarmenluna carmenluna vialottibluebell lottibluebell

March 08 2019

0714 bb6d 400
Reposted fromsoftboi softboi viaiammistake iammistake
6507 04f9 400
The one who waits for something good, can never wait too long
— As we say in Sweden. Avicii
Reposted fromSkydelan Skydelan viasilkydreams silkydreams
3425 9b24 400
Reposted fromexistential existential

Och nie, żadna miłość nie przetrwa w milczeniu.

— Milan Kundera - "Tożsamość"
Reposted fromextraordinary extraordinary vianiiks niiks
Każdy miewa przerwy w życiorysie, znika jak zaklęty, bierze złe zakręty.
— Agnieszka Osiecka. O MNIE.
7692 95df 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaarrives arrives
4120 7f42 400
Reposted fromexistential existential
4122 f3d4 400
Reposted fromexistential existential
- Co jest według Ciebie najważniejsze w związku? - Myślę, że porozumienie. Więź łącząca dwie osoby, która pozwala im się ze sobą komunikować. Żeby czuć się przy kimś dobrze, swobodnie musimy dokładnie poznać tę osobę, a przy tym poczuć, że nadajemy na przysłowiowych tych samych falach. To ważne, żeby być z kimś i móc przy nim zrobić wszystko - wygłupiać się, śmiać się do łez, wzruszać podczas filmu, złościć. Jednym słowem, żeby żyć w udanym związku trzeba pokazać swoją drugą twarz, prawdziwe oblicze, które podczas pierwszych spotkań zostaje przez nas samych głęboko uśpione, i jeśli po tym obnażeniu ten człowiek nie uciekł, nadal chce być przy nas, przytula i powtarza, że kocha, wtedy już wiemy, mamy pewność, że jest tym właściwym i że mamy to, co najważniejsze.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...