Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2017

Reposted fromshakeme shakeme viadarkparadise darkparadise

My najbardziej lubimy to, co zmienne i kapryśne, nieoczekiwane i dziwne: brzeg morza, który jest trochę lądem i trochę wodą, zachód słońca, który jest trochę ciemnością i trochę światłem, i wiosnę, która jest trochę chłodem i trochę ciepłem.

— Tove Jansson "Pamiętniki Tatusia Muminka"
Reposted fromlittlemouse littlemouse viaiblameyou iblameyou
1165 3b5d 400

blueblackdream:

Edvard Munch, Attraction I (Tiltrekning I), 1896

Kocham cię po prostu,
kocham nieskończenie,
kocham cię najpiękniej,
bo przez zapatrzenie.
— Maanam, "Zapatrzenie"
Reposted fromcudoku cudoku vialottibluebell lottibluebell
4238 d7c4 400
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialottibluebell lottibluebell

Szepnij mi w sercu, powiedz, że jesteś.


— Jonathan Carroll
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialottibluebell lottibluebell
Zgodnie z moją obserwacją, człowiek ma w sobie tyle tęsknoty, że w każdej chwili może się zakochać. I to jest domniemanie miłości.
— Piotr Adamczyk - Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromMissMurder MissMurder vialottibluebell lottibluebell
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave vialottibluebell lottibluebell
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die vialottibluebell lottibluebell
5030 ddc6 400
5769 ef9c 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaUnknownMind UnknownMind

September 07 2017

Istnieją miasta, do których tęsknie tak, jakby przeznaczone mi było tam spędzić całe życie.
— Elias Canetti
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaUnknownMind UnknownMind
5074 ff06 400
Reposted fromiwantmagic iwantmagic viaUnknownMind UnknownMind
4755 24e8 400
Reposted fromsarazation sarazation viajethra jethra
2803 8767 400
Reposted froma-antimatter a-antimatter viajethra jethra
2287 0590 400
Reposted fromunco unco viajethra jethra
Wybaczenie ma się w sercu, a nie na języku. Trzeba poczuć, że wybaczasz, a nie rzucić jednym pięknym słowem.
— Katarzyna Michalak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...