Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2017

Wybaczenie ma się w sercu, a nie na języku. Trzeba poczuć, że wybaczasz, a nie rzucić jednym pięknym słowem.
— Katarzyna Michalak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajethra jethra
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome vianiiks niiks

September 05 2017

Kiedy znajdziesz kogoś, kto rozśmieszy cię w chwili, w której twoje serce chce płakać – trzymaj się go. Będzie tym, który zmieni twoje życie na lepsze.
— Brittainy C.Cherry - "Ogień, który ich spala"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadarkparadise darkparadise
To, czego boimy się najbardziej, jest z reguły tym, co właśnie powinniśmy zrobić.
— Ralph W. Emerson
0717 eca1 400
Reposted fromAmericanlover Americanlover viacreure creure

September 04 2017

6301 8763 400
Wysoce cenił przyjaźń nieskażoną zbyt wieloma osobistymi nieprzyjemnościami, taką, która potrafi zachować w sobie iskrę napięcia, coś, o czym się wie, ale czego nigdy się nie wypowiada.
— Tove Jansson "Słoneczne miasto"
Reposted frommissljud missljud vialottibluebell lottibluebell
2771 91c5 400
Reposted fromdivi divi vialottibluebell lottibluebell

September 03 2017

6327 a28f 400
8960 87c0 400
Reposted frompesy pesy viaUnknownMind UnknownMind
6080 29c7 400
6625 76c4 400
Reposted frombun bun viaexistential existential
0843 7a7f 400
Anna Bilińska-Bohdanowicz, Ulica Unter den Linden w Berlinie | 1890, olej, płótno, 82 × 60 cm, Muzeum Narodowe w Warszawie
3300 b92d 400
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaexistential existential

August 30 2017

Jak drzewo, nakarm ją, daj cień i ulecz chorą duszę.
— Mela Koteluk
Reposted frommefir mefir vialottibluebell lottibluebell

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— — Bartłomiej Jobczyk
Znasz to uczucie, kiedy po prostu wiesz, że ktoś odegra w Twoim życiu ważną rolę?
Reposted fromFeroxa Feroxa vialottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...