Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2020

0954 3fb6 400
Reposted frommiischa miischa viacountingme countingme
Ja... ja naprawdę w tej chwili nie bardzo wiem, kim jestem, proszę pana. Mogłabym powiedzieć, kim byłam dziś rano, ale od tego czasu musiałam się już zmienić wiele razy.
— Alicja w Krainie Czarów
Reposted fromczekoladowa czekoladowa viacountingme countingme
1521 69bb 400

"Golden Tears" by Gustave Klimt

Reposted fromtwice twice viacountingme countingme
Nie umiem Cię pocieszyć, kiedy patrzysz w przeszłość, ale mogę wziąć dobre wino i pójść tańczyć z Tobą w deszczu
— Płomień 81 "Trudno mnie kochać"
Reposted fromxalchemic xalchemic viailoveyou iloveyou
2817 beed 400
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viailoveyou iloveyou
Więc lepiej mnie zabij 
Wyrzuć z pamięci 
Lepiej odejdź, pozwól mi odejść 
Lepiej zapomnij 
Pozwól zapomnieć 
Lepiej daj mi następną szansę 
— Myslovitz "Alexander"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viailoveyou iloveyou
4182 c1f6 400
Reposted fromkarahippie karahippie
1868 2a43 400
Reposted fromcarmenluna carmenluna viaglootech glootech
6502 6bbe 400
Reposted fromkarahippie karahippie viakarahippie karahippie
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
2165 26a8 400
Reposted fromexistential existential
3795 f3d0 400
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaautos autos
8620 ec06 400
Reposted fromDennkost Dennkost viathatwasntadream thatwasntadream

January 29 2020

1429 98f2 400
Reposted frommiischa miischa viaImaginationMika ImaginationMika
9845 49a1 400
Reposted fromkarahippie karahippie viacountingme countingme
8286 69a1 400
Reposted fromhrafn hrafn viacountingme countingme
1833 5093 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl