Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2020

2317 4d9a 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viawrrona wrrona

December 26 2019

Miłość jest wtedy gdy dwie osoby w siebie wierzą.
— Nowość
Reposted fromresort resort viaarrives arrives
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaarrives arrives
4713 6b9a 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viadontaskmewhy dontaskmewhy
9207 6677 400
Reposted fromexistential existential
Na początku musimy postawić sobie fundamentalne pytanie: dlaczego cierpimy? Tylko wtedy, gdy zrozumiemy istotę cierpienia, uda nam się zbudować spójny model jego leczenia. By z kolei pojąć istotę cierpienia, trzeba najpierw zrozumieć różnicę między bólem a cierpieniem. Ból jest czymś, czego człowiek w swoim życiu nie zdoła uniknąć. Wszyscy, których kochamy, odejdą kiedyś do wieczności, a wszystko, co posiadamy, utracimy w momencie śmierci albo jeszcze za życia. Możemy zareagować na nieunikniony ból na dwa sposoby. Człowiek ze złamanym sercem, który postanawia już więcej nie kochać, staje się osobą o pustym sercu. Człowiek ze złamanym sercem, który nadal będzie potrafił kochać, zachowa serce przepełnione uczuciem. Choć wie przy tym, że wszystkich najbliższych kiedyś odbierze mu śmierć albo sami od niego odejdą. Dlatego na świecie są tylko dwa rodzaje serc: puste i kochające. Trzeba wiele odwagi, by stawić czoła nieuniknionym stratom i mimo to nadal kochać oraz pozostawać otwartym na życie.
— Jon Frederickson
Reposted fromkonrad konrad vialottibluebell lottibluebell
Reposted fromshakeme shakeme vialottibluebell lottibluebell
"Harry, zdradzę ci pewną tajemnicę: każdego dnia dawaj sobie prezent. Nie planuj go, nie czekaj, niech on sam przyjdzie. Może to być drzemka w fotelu, jakaś nowa rzecz lub filiżanka kawy".
— Dale Cooper, Twin Peaks
Reposted fromshakeme shakeme viadontaskmewhy dontaskmewhy
6682 292b 400
Reposted fromunco unco viadontaskmewhy dontaskmewhy

November 24 2019

1247 464e 400
Reposted fromEtnigos Etnigos vianieobecnosc nieobecnosc
6014 1103 400
Reposted fromhagis hagis viakokoloko kokoloko
1205 5732 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabadblood badblood
Lata nie mają znaczenia. Liczy się dzisiaj, a potem dzień następny.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasgrialux3 sgrialux3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl