Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2020

Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.

Reposted fromxawery xawery viawishyouwerehere wishyouwerehere
1382 6aa1 400
Reposted fromwyczes wyczes viawishyouwerehere wishyouwerehere
Najgorsze co nas spotyka, zawsze uderza w tę część nas, która chce kochać świat
— Gregory David Roberts
Reposted fromhrafn hrafn viawishyouwerehere wishyouwerehere
3921 7738 400
Reposted fromeffic effic viawishyouwerehere wishyouwerehere
6145 2ae0 400
0634 86e1 400
5557 e6c9 400
1713 286b 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaiblameyou iblameyou

May 09 2020

May 02 2020

1273 3d00 400
Reposted fromteijakool teijakool viaexistential existential
0945 6683 400
Reposted fromgood-life good-life viaexistential existential
Czasami trzeba się zrelaksować. Zaufać temu, co się dzieje. Mieć wiarę w to, że wszystko się ułoży.
— Louise Jensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialottibluebell lottibluebell
Czasami trzeba odejść w cień. Zmęczony człowiek łatwo popełnia błędy i łatwo się załamuje. Tak wielu ludzi doprowadza się do stanu głębokiego zniechęcenia, udając jednocześnie, że wszystko jest w porządku. A życie płynie, toczy się niezależnie, czy tego chcesz, czy nie.
— Anna H. Niemczynow
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialottibluebell lottibluebell

April 17 2020

8881 5a6f 400
Błąd. Najpospolitszy z błędów. Chcieć kogoś to najgorsza z motywacji. Chcieć kogoś tak, że nawet ta osoba tego nie zaspokoi.
— Jakub Żulczyk 'Ślepnąc od świateł'
Reposted fromolakocie olakocie viaiblameyou iblameyou
Miłość i cierpienie to jedno i to samo. Wartość miłości mierzy się sumą, jaką trzeba za nią zapłacić; i zawsze, jeśli to wypada zbyt tanio, to znaczy, że człowiek oszukuje sam siebie
— Faulkner "Dzikie palmy"
Reposted fromlemmon lemmon viaiblameyou iblameyou

April 14 2020

Dawny przyjacielu, Dziękuję za poprzednie lata, godziny śmiechu
i niekończące się rozmowy. Za wsparcie, wszystkie wspólnie wzniesione toasty. Za niepamiętne, szalone noce oraz niezapomniane przygody.  Na koniec, pozostaje mi życzyć powodzenia.
Mam nadzieję, że znalazłeś to, czego szukałeś.
— Do widzenia.

April 11 2020

7838 10a6 400
Wiele można usłyszeć, jak chce się posłuchać.
— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted frombeltane beltane viacountingme countingme
5372 d941 400
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaexistential existential
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...