Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

6031 5c30 400
Reposted fromkrzysk krzysk vialottibluebell lottibluebell
2177 12e6 400
Reposted frombrumous brumous vialottibluebell lottibluebell
Nie odtrącaj tych, którym na Tobie zależy, ze strachu, że ich skrzywdzisz albo że oni skrzywdzą Ciebie. Po co być człowiekiem, jeśli nie dopuszcza się żadnych uczuć?
— Sabaa Tahir: "Pochodnia w mroku"
Reposted frompensieve pensieve vialottibluebell lottibluebell
Jedna chwila potrafi zmienić WSZYSTKO. 
Reposted fromawakened awakened vialottibluebell lottibluebell
Chyba na tym właśnie polega dorosłość: na zobaczeniu, jak mało się wie i w jak wielu sprawach nie miało się racji.
Reposted from2708 2708 vialottibluebell lottibluebell
Bogowie bowiem dręczą śmiertelnych, ukazując im prawdę jedynie wtedy, gdy mają pewność, że nie zostanie przez nich pojęta.
— Jacek Dehnel, "Lala"
Reposted fromcudoku cudoku vialottibluebell lottibluebell
6031 5c30 400
Reposted fromkrzysk krzysk vialottibluebell lottibluebell
2177 12e6 400
Reposted frombrumous brumous vialottibluebell lottibluebell
Nie odtrącaj tych, którym na Tobie zależy, ze strachu, że ich skrzywdzisz albo że oni skrzywdzą Ciebie. Po co być człowiekiem, jeśli nie dopuszcza się żadnych uczuć?
— Sabaa Tahir: "Pochodnia w mroku"
Reposted frompensieve pensieve vialottibluebell lottibluebell
Jedna chwila potrafi zmienić WSZYSTKO. 
Reposted fromawakened awakened vialottibluebell lottibluebell
Chyba na tym właśnie polega dorosłość: na zobaczeniu, jak mało się wie i w jak wielu sprawach nie miało się racji.
Reposted from2708 2708 vialottibluebell lottibluebell
6031 5c30 400
Reposted fromkrzysk krzysk vialottibluebell lottibluebell
2177 12e6 400
Reposted frombrumous brumous vialottibluebell lottibluebell
Nie odtrącaj tych, którym na Tobie zależy, ze strachu, że ich skrzywdzisz albo że oni skrzywdzą Ciebie. Po co być człowiekiem, jeśli nie dopuszcza się żadnych uczuć?
— Sabaa Tahir: "Pochodnia w mroku"
Reposted frompensieve pensieve vialottibluebell lottibluebell
Jedna chwila potrafi zmienić WSZYSTKO. 
Reposted fromawakened awakened vialottibluebell lottibluebell
2177 12e6 400
Reposted frombrumous brumous vialottibluebell lottibluebell
Nie odtrącaj tych, którym na Tobie zależy, ze strachu, że ich skrzywdzisz albo że oni skrzywdzą Ciebie. Po co być człowiekiem, jeśli nie dopuszcza się żadnych uczuć?
— Sabaa Tahir: "Pochodnia w mroku"
Reposted frompensieve pensieve vialottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl