Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

0797 944d 400
Reposted fromslodziak slodziak viameadowlarks meadowlarks
Świat przestaje istnieć dla człowieka zakochanego, i to zarówno w sytuacji, gdy wszystko układa się dobrze, jak i wtedy, gdy układa się źle.
— Alice Munro, Za kogo ty się uważasz?
Reposted fromvaka vaka viameadowlarks meadowlarks

July 12 2017

Tak naprawdę to nic nas ze sobą nie łączy. Ale jest to najpiękniejsze nic, jakie w życiu doświadczyłam.
— A. Steć

"Później bywa zwykle za późno."

— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromonzuiver onzuiver viacreure creure

July 10 2017

Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.

Reposted frompieprzycto pieprzycto viajethra jethra

June 27 2017

7433 67d0 400
i wish
Reposted frombalu balu viajethra jethra
Reposted fromlifeofimitation lifeofimitation viajethra jethra

Milczy, bo milczy, ale wszystko widzi.
     

— F. Dostojewski, Bracia Karamazow
Reposted frompiksele piksele viajethra jethra
1460 8890 400
Reposted fromhagis hagis viajethra jethra
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viathatwasntadream thatwasntadream
6652 b760 400

kissette:

Edouard Boubat, Ile Saint-Louis, Paris, 1975

Reposted fromerial erial viathatwasntadream thatwasntadream
boję się, że nawet stojąc w czyichś ramionach, nie będę umiała odwrócić od Ciebie wzroku.
Reposted fromnotenough notenough viajethra jethra
 Chciał, ten jeden, jedyny raz, po prostu odpuścić. Poddać się, licząc na to, że znajdzie się chociaż jedna osoba, która pozwoliłaby wypłakać mu się w swój rękaw. Ale chcieć - wcale nie znaczy móc.
— Mikołaj Bajorek - "Zbiory Barda"
 Jak to jest mieć kogoś, kto Cię kocha?
7857 dd76 400
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa
7834 dc7d 400
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa

June 25 2017

Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialottibluebell lottibluebell
"Będzie mi brakowało tego, że ciebie kocham. Będzie mi brakowało samotnych oczekiwań na twoje przyjście. Będzie mi brakowało radości naszych spotkać i bólu naszych rozstań. A po pewnym czasie będzie mi brakowało tego, że już nie brakuje mi ciebie."
— Peter Alexander McWilliams – Jak przeżyć utratę miłości
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl