Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

6031 5c30 400
Reposted fromkrzysk krzysk vialottibluebell lottibluebell
2177 12e6 400
Reposted frombrumous brumous vialottibluebell lottibluebell
Nie odtrącaj tych, którym na Tobie zależy, ze strachu, że ich skrzywdzisz albo że oni skrzywdzą Ciebie. Po co być człowiekiem, jeśli nie dopuszcza się żadnych uczuć?
— Sabaa Tahir: "Pochodnia w mroku"
Reposted frompensieve pensieve vialottibluebell lottibluebell
Jedna chwila potrafi zmienić WSZYSTKO. 
Reposted fromawakened awakened vialottibluebell lottibluebell
Chyba na tym właśnie polega dorosłość: na zobaczeniu, jak mało się wie i w jak wielu sprawach nie miało się racji.
Reposted from2708 2708 vialottibluebell lottibluebell
Bogowie bowiem dręczą śmiertelnych, ukazując im prawdę jedynie wtedy, gdy mają pewność, że nie zostanie przez nich pojęta.
— Jacek Dehnel, "Lala"
Reposted fromcudoku cudoku vialottibluebell lottibluebell

July 28 2017

6667 93e7 400
Uratuj mnie!
5477 eef0 400
Reposted fromkarahippie karahippie viadarkparadise darkparadise

July 25 2017

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

1281 bcd0 400
Reposted fromretro-girl retro-girl vialottibluebell lottibluebell

July 24 2017

Twój zapach,był jak znalezienie się w najbezpieczniejszym miejscu na ziemi.


Reposted fromoutoflove outoflove vialottibluebell lottibluebell

Zrób to zanim będziesz gotów, gdyż nigdy nie będziesz gotów jeśli będziesz czekać.

— Les Brown
Reposted frominpassing inpassing vialottibluebell lottibluebell
Miłość nie zna żadnych granic. Może przyjść do Ciebie w najmniej spodziewanym momencie. Może się skończyć, a potem wybuchnąć z podwójną siłą. Jeśli ktoś jest Ci przeznaczony, to prędzej czy później pojawi się na Twojej drodze. A nawet jeśli Wasz związek nie od razu się uda, nie oznacza to wcale, że nie jesteście dla siebie stworzeni. Prawdziwa miłość zawsze wraca, bez względu na to, co się dzieje. Może po prostu trzeba odczekać trochę czasu, dojrzeć do niej.
— Amanda Seyfried
Zasuwaj, a nie oglądaj się w lustrze, efekty przyjdą.
— Michał Żurawski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialottibluebell lottibluebell

July 19 2017

Lubię, kiedy ktoś rozumie mnie, wtedy jak nie mogę się wysłowić.
Reposted frommefir mefir vialottibluebell lottibluebell
3684 69e6 400
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viajethra jethra
2426 d4e8 400
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl