Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2018

I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne. 
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromxalchemic xalchemic vialottibluebell lottibluebell
"Wcale nie jest za późno, by szukać świata ze snów.
— Nancy H. Kleinbaum
Źle czy dobrze, okaże się później. Ale trzeba działać, śmiało chwytać życie za grzywę. Wierz mi, malutka, żałuje się wyłącznie bezczynności, niezdecydowania, wahania. Czynów i decyzji, choć niekiedy przynoszą smutek i żal, nie żałuje się.
— Andrzej Sapkowski "Czas pogardy"
1005 c624 400
Reposted fromkattrina kattrina vialottibluebell lottibluebell
2593 2ee5 400
Reposted fromtereska tereska vialottibluebell lottibluebell
4408 068d 400
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viadontaskmewhy dontaskmewhy

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viaarrives arrives
Bycie niechcianym. Jeśli odczujesz to raz, nigdy o tym nie zapomnisz
     
— smutne, ale prawdziwe ...
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaarrives arrives
A: mam tak zapełniony kalendarz, że nie mam kiedy oddychać
W: będę oddychać za Ciebie
Reposted byniezwyykla niezwyykla

May 29 2018

Jak tu Cie nie kochać, jak dzieją się z Tobą cuda..
— i opatrzność boska czuwa
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viaarrives arrives
5280 acc3 400
Reposted fromkarahippie karahippie viaarrives arrives
9331 f7b7 400
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaarrives arrives
7891 d94b 400

different-landscapes:

Furore, Italy  Photography by Ema Zola

Reposted fromSkydelan Skydelan viaindietronica indietronica
4364 4281 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viameadowlarks meadowlarks
9800 a5de 400
Reposted fromkarahippie karahippie viajethra jethra
2210 9007 400
Reposted frommartinif16 martinif16 viasouxie souxie
Po­tem py­ta, czy może mnie po­całować.
Zaz­wyczaj nie lu­bię te­go py­tania. Po pros­tu całuj - zaw­sze myślę. 
— Emily Giffin

May 26 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl