Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2018

W niedzielę jest najgorzej.  Wiatr wspomnień przenika serce. Pękają myśli. W niedzielę najgłośniej słychać tęsknotę.
— Kaja Kowalewska
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson
Reposted fromunr-eal unr-eal vialottibluebell lottibluebell
2895 d1ee 400
Reposted fromEtnigos Etnigos vialottibluebell lottibluebell
2005 96fc 400
Reposted fromretro-girl retro-girl vialottibluebell lottibluebell
rozmawiajcie ze sobą.   zawsze.  nie tylko o pierdołach. nie bójcie się zadawać pytań o przyszłość. o wzajemną wizję związku. o to co złe, trudne i boli. w przeciwnym wypadku kiedyś może być za późno i zostanie wam tylko żal.
— ja żałuję.
6243 293d 400
Reposted fromEtnigos Etnigos vialottibluebell lottibluebell
2991 6c2d 400
 Lower Cathedral Lake at dusk
Do Ciebie. Do Twojego łóżka. W Twoje ramiona.
— tak bardzo
Reposted fromniezwyykla niezwyykla vialottibluebell lottibluebell
4632 e480 400
Reposted from4777727772 4777727772 vialottibluebell lottibluebell
2962 0ce9 400
Reposted from0 0 vialottibluebell lottibluebell

Bądź zawsze kobietą z klasą. Nawet jeśli świat sponiewierał Cię tak, że właśnie leżysz pośrodku największego błota, jakie w życiu widziałaś. Miej tę cholerną godność. Nie w drogich butach czy seksownej sukience, tylko w dobrym sercu i delikatności. Wtedy możesz być pewna, że nic ani nikt nie odbierze Ci tego co najważniejsze, bo masz to po prostu w sobie.

— Aleksandra Steć
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viasouxie souxie

August 06 2018

4100 5a84 400
Reposted fromexistential existential
0443 8fb5 400
Reposted frompulperybka pulperybka viaexistential existential

July 19 2018

9394 719f 400
2829 1c73 400
Reposted fromgruetze gruetze viaolls503 olls503
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl