Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

Tak... Szczęście przyjść chciało, lecz mroków się zlękło.

Ktoś chciał mnie ukochać, lecz serce mu pękło

— Leopold Staff "Deszcz jesienny"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viaszydera szydera
1203 6c64 400
Reposted fromsilentshout silentshout viaEdgi Edgi
9897 703d 400
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaszydera szydera
2935 9d0d 400
Reposted fromciachu47 ciachu47 viamanticore manticore
I jak to bywa z ludźmi, którzy wcześnie dojrzewają, nie umieli dorosnąć.
— Haruki Murakami, "Kafka nad morzem".
Reposted fromharridan harridan viaaskman askman
8921 a073 400
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabumpy bumpy
5909 a3ec 400
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viainyou inyou
5122 9c34 400
Reposted fromAmericanlover Americanlover viainyou inyou
8445 6075 400
Reposted fromartofvisuals artofvisuals viainyou inyou
Spotkasz. Są trudniejsze rzeczy niż tysiąc kilometrów.
— Ochocki.
Reposted fromplayinglove playinglove viaszpaqus szpaqus
3475 5274 400
Reposted fromfreakish freakish viaszpaqus szpaqus

Zrozumiałam, że to taki facet, z którym bym mogła spędzić resztę życia.

A potem to spieprzyłam.

— Charlotte Nieszyn Jasińska 'Constans'
Reposted frombzdura bzdura viainyou inyou
Czasem wystarczy się tylko przytulić do odpowiedniej osoby by zapomnieć o wszystkich problemach.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viapomruki pomruki
5088 3fbc 400
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted frombluuu bluuu viastrzepy strzepy
- Co było piękniejszego niż jej oczy ?
- Dusza której nie miała żadna inna.
— Piotr Tokarz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl