Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2019

Kochaj ją tak bardzo, aby mogła zwątpić w twój zdrowy rozsądek, ale nigdy w twoje uczucie.
— Melanie Bennett
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacountingme countingme

September 26 2019

7435 8d20 400
Reposted fromrubinek rubinek viaexistential existential

Sunset

Yellowstone National Park, Wyoming, Part XLI

So, if you are too tired to speak, sit next to me because I, too, am fluent in silence.
— R. Arnold (via bintalghazi.tumblr.com)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaexistential existential
5533 0abd 400
Reposted fromhagis hagis viaexistential existential
Ktoś, kto bardzo kocha, ale nie ma wystarczającego odzewu z drugiej strony, zaczyna popadać w obsesję. Kontroluje, sprawdza tę drugą osobę, nie zostawiając jej powietrza. Robi się toksyczny związek, destrukcyjny dla obojga.
— Renata Przemyk
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa

August 27 2019

I wtedy będę pewien
że o miłości nigdy więcej
nigdy więcej się nie dowiem
— Kortez 'Dobry moment'
4215 0126 400
Reposted fromkarahippie karahippie viaindietronica indietronica

July 01 2019

9910 8f98 400
Reposted fromheroes heroes viacountingme countingme
6259 8c50 400
Reposted fromsoftboi softboi viacountingme countingme
7316 6fcc 400
5525 00ce 400
8792 e9b3 400
Reposted fromsoftboi softboi viaexistential existential
Są tematy o których lepiej się milczy obok siebie, niż rozmawia na odległość. 
— Wiadomości nigdy nie wysłane
Reposted fromegzystencja egzystencja viasmutnazupa smutnazupa

June 25 2019

Saint Cirq Lapopie, France.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaindietronica indietronica
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos vialottibluebell lottibluebell
Czasem jakiś gest, czyjeś słowo, pytanie albo to, co przed chwilą przeczytaliśmy, zobaczyliśmy czy usłyszeliśmy, przypomina nam, że jest tam w środku coś, co uwiera, co sprawia, że nie czujemy się kompletni, pełnowartościowi.
https://www.anywhere.pl/914/basta-czyli-kiedy-powiem-sobie-dosc/?fbclid=IwAR30FIic9ILWBzgYPtpsAG9ZvRgSMPhAXfAQn6N19zHzDII2yRf6Hbb6Jsc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl