Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2018

Szanuj ludzi, którzy znajdą dla Ciebie czas w swoim napiętym grafiku, a kochaj tych, którzy nawet nie pomyślą o grafiku, gdy dowiedzą się, że ich potrzebujesz.
Reposted fromlabellavita labellavita viasouxie souxie
2637 7db2 400
Miłosz
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viasouxie souxie
4312 eaa3 400
Reposted fromexistential existential viajethra jethra

September 27 2018

Co znaczą dwadzieścia cztery godziny, kiedy nie udało się całe życie?
— Éric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viaarrives arrives
0805 81a8 400
2393 f5bf 400
Reposted fromnoone97 noone97 viasmutnazupa smutnazupa

September 22 2018

3407 f8ad 400
Reposted from4777727772 4777727772 viadontaskmewhy dontaskmewhy
2017 0bf7 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viadontaskmewhy dontaskmewhy

September 20 2018

4134 683e 400
Reposted fromonlyman onlyman vialottibluebell lottibluebell
3407 f8ad 400
Reposted from4777727772 4777727772 vialottibluebell lottibluebell
- Jak ją rozpoznam?
- Po tym, że gdy stanie przed tobą, będziesz wiedział. Po prostu będziesz wiedział, że to ona. Każda twoja część ciała będzie do niej rwać, stracisz kontrolę nad emocjami. Dokonasz rzeczy do jakich nigdy dla nikogo byś się nie posunął. Zapragniesz ją kochać w każdym miejscu o każdym czasie. Będziesz chciał by była tylko twoja. Bo wszystko od niej się zaczyna i na niej się kończy.
- Brzmi strasznie.
- Powiem Ci coś więcej. Nie daj jej odejść. Poczujesz to tylko raz i tylko do jednej kobiety.
— Alisa Ana
Azalea Paradise
2769 7c84 400
Reposted fromsavatage savatage vialottibluebell lottibluebell
3821 8d18 400
Reposted fromkarahippie karahippie vialottibluebell lottibluebell
7712 251f 400
Reposted fromseaweed seaweed vialottibluebell lottibluebell
2245 d643 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viaindietronica indietronica

August 07 2018

W niedzielę jest najgorzej.  Wiatr wspomnień przenika serce. Pękają myśli. W niedzielę najgłośniej słychać tęsknotę.
— Kaja Kowalewska
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson
Reposted fromunr-eal unr-eal vialottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl