Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2018

To nie zupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to Ty. I tak już zostanie.
— Mhairi McFarlane
4258 50b8 400
0765 acc4 400
8158 7f31 400
Reposted frompesy pesy viaarrives arrives
4687 573d 400
2602 4923 400

eicasa:

André Kertész — Budapest, October 7, 1920

Mama mi kiedyś powiedziała, że każdy człowiek pojawia się w naszym życiu z jakiegoś powodu. Niektórzy są naszym błędem, aby nas ustrzec przed pomyłkami w przyszłości. Inni bywają dla nas zbyt dobrzy, abyśmy nauczyli się doceniać ludzi. Jedni spotkani niby zupełnie przypadkowo, okazują się nie być przypadkiem w naszym życiu i odmieniają je na zawsze. Pozostali bywają tylko na chwilę, aby pozostać w naszych wspomnieniach.

Świat jest mądry i nie działa bezsensownie, dlatego jeśli rozczaruje Cię kiedyś jakaś relacja to spójrz na nią od strony tego, co Ci dała i czego nauczyła, a nie tego jak bardzo Cię zawiodła.
— Dziewczyna z agencji / http://dziewczynazagencji.pl/znajomosci-ludzie-wyrastamy/

February 11 2018

6426 8ebb 400
Reposted frombrumous brumous vialottibluebell lottibluebell

Spacerowanie palcami po Tobie.
     

— Adamczyk
Reposted frompiepszoty piepszoty vialottibluebell lottibluebell
2745 a625 400
Reposted from30003019 30003019 vialottibluebell lottibluebell
4580 749e 400
Reposted frommiejmniej miejmniej vialottibluebell lottibluebell

February 09 2018

O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoolun poolun
4258 50b8 400
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viahelenburns helenburns
Pewna legenda opowiada o ptaku, który śpiewa jedynie raz w życiu, piękniej niż jakiekolwiek stworzenie na Ziemi. Z chwilą, gdy opuści rodzinne gniazdo, zaczyna szukać ciernistego drzewa i nie spocznie, dopóki go nie znajdzie. A wtedy, wyśpiewując pośród okrutnych gałęzi, nadziewa się na najdłuższy, najostrzejszy cierń. Konając wznosi się ponad swój ból, żeby prześcignąć w radosnym trelu słowika i skowrona. Jedną najświetniejszą pieśnią za cenę życia. Cały świat zamiera, aby go wysłuchać, uśmiecha się nawet Bóg w Niebie. Bo to, co najlepsze, trzeba okupić ogromnym cierpieniem... Przynajmniej tak głosi legenda.
— Colleen McCullough – Ptaki ciernistych krzewów
Reposted fromMartwa13 Martwa13 viatwiggylaw twiggylaw
4071 cb52 400
 “La Bialetti in Mostra” – Museo Permanente di Milano
Reposted fromUnderOrion UnderOrion viadembus dembus
2687 3669 400
Reposted fromreckon reckon viatwiggylaw twiggylaw
Nadziei na prawdziwą miłość nie warto tracić z byle kim.
— J.Ros
Reposted fromnivea nivea viazoi zoi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl