Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

6911 2c5e 400
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viaLuukka Luukka
6689 1fb2 400
3113 0ce3 400

hirohamada:

What keeps my heart awake is colorful silence.
Claude Monet
Reposted fromerial erial viaLuukka Luukka
pogadamy o życiu,  pocałujemy się troche i jakoś to będzie
— 20:28
Nie żałuje rzeczy, które zrobiłam źle. Żałuję dobrych rzeczy, które zrobiłam dla nieodpowiednich ludzi.
6733 3a5b 400
6689 1fb2 400
8983 2f16 400
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaesperer esperer
7634 2c4a 400
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaLuukka Luukka
6686 28ac 400
Reposted frombaboooshka baboooshka viawdeszczubzy wdeszczubzy
Lekcja  29 
przyjaciele to zbyt duża rzadkość, aby rezygnować z nich z jakiegokolwiek powodu, jeśli są prawdziwymi przyjaciółmi. 
— N. Gemmell
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viailovegreen ilovegreen
Nic tak nie zatruwa powietrza jak rozkładająca się przyjaźń.
— Henryk Elzenberg
Reposted fromawkwardx awkwardx viailovegreen ilovegreen

- Pamiętasz ... - zaczynam.
- Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko...

— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromshakeme shakeme viakiks kiks

Wiedziała, że miał pewną cechę, którą posiada niewielu mężczyzn. Większość z tych, którzy ją mają, nie zdaje sobie z tego sprawy, choć to najgroźniejsza broń w ich arsenale. To mężczyźni, którzy potrafią sprawić, że kobiety czują się przy nich całkowicie odprężone. Na ulicy, w łóżku, przy obiedzie, śmiejąc się i spacerując – wszystko jedno. W ich towarzystwie oddycha się normalnie. Nie trzeba się nadymać, zadzierać nosa ani udawać kogoś, kim się nie jest. Owszem, taki facet chce się dobrać do twoich majtek, ale chce być również w twoich myślach, poświęcić ci swój czas i uwagę. Zawsze daje ci to odczuć. Masz pewność, że jesteś dokładnie tam, gdzie on chce być w danej chwili; że to, co mówisz i czynisz, autentycznie go interesuje.

— Jonathan Carroll
0189 e9e9 400
Reposted fromgutsylachrymose gutsylachrymose viaLuukka Luukka
Reposted fromshakeme shakeme viaescapism escapism
8310 584e 400
5356 f159 400
Reposted fromstayopen stayopen viaspes spes
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viahumane humane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl